Author Archives: Aletta

 • 0

Jaarverslag publiceren moet!

Tags : 

Het is onacceptabel als scholen hun jaarverslag niet gemakkelijk toegankelijk maken. Dat vinden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

De minister en staatssecretaris reageren op vragen van de VVD’ers Pieter Duisenberg en Karin Straus naar aanleiding van een artikel in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond over scholen die nog steeds niet hun jaarverslag publiceren.

Bussemaker en Dekker geven aan dat het beeld dat het Onderwijsblad schetst, namelijk dat veel scholen hun jaarverslag nog niet openbaar maken, overeenkomt met wat naar voren kwam uit eerdere gesprekken met de sectororganisaties PO-Raad en VO-Raad.

de bewindslieden zijn het met Duisenberg en Straus eens dat het onacceptabel is wanneer publiek bekostigde onderwijsinstellingen hun publieke verantwoordingdocument niet gemakkelijk toegankelijk maken, ondanks gemaakte afspraken hierover in de Code Goed bestuur. Als de afspraken niet worden nagekomen, dan komt er een wettelijke plicht om jaarverslagen te publiceren, zo waarschuwen Bussemaker en Dekker. die waarschuwing hebben ze eerder ook al afgegeven.

Jaarverslag publiceren, anders geen lid VO-Raad!

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft er eind oktober bij alle leden van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs op aangedrongen hun jaarverslagen online te zetten. Hij wees er toen op dat in de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad staat dat alle leden het jaarverslag online moeten zetten. Dat is zelfs een eis om lid te mogen zijn van de VO-raad, maar nog slechts 68 procent van de leden voldoet hieraan.

De PO-Raad verbindt niet de eis van publicatie van het jaarverslag aan het lidmaatschap. Wel dringt de sectororganisatie van het primair onderwijs er bij haar leden op aan hun jaarverslag te publiceren.

VOS/ABB kent deze lidmaatschapseis evenmin, maar in het kader van publieke verantwoording voor schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) zou er geen reden mogen zijn om financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld, zo benadrukt VOS/ABB.

Bron: https://www.vosabb.nl/jaarverslag-publiceren-moet/


 • 0

Alliander wint Kristalprijs

Alliander ontvangt de Kristalprijs, de hoofdprijs van de Transparantiebenchmark. De tweede plaats is voor Schiphol en op nummer drie staat de NS. Het is de zevende keer dat deze prijs is toegekend. Dit gebeurt in het kader van de Transparantiebenchmark (TB).

Prijswinnaar met durf

De jury beloont Alliander met de Kristalprijs, omdat Alliander maatschappelijk beleid en dilemma’s regelmatig binnen de Raden van Bestuur en Commissarissen bespreekt. Zij gaan nadrukkelijk in op de lange termijn en plaatsen vraagtekens bij focus op groei van de capaciteit. De doelstelling om in 2023 klimaatneutraal te zijn spreekt van durf.  Alliander loopt voorop door ook andere manieren van lange-termijn waardecreatie te verkennen. Deze ontwikkeling ziet de jury in de toekomst graag bij meer bedrijven terug. Verder rapporteert  Alliander niet alleen transparant over de maatschappelijke prestaties, maar betrekt haar belanghebbenden actief bij dit beleid. Het is opvallend dat belanghebbenden die dicht bij de organisatie staan, een belangrijkere stem hebben in het bepalen van de materiële onderwerpen. Ook uit deze vorm van vernieuwing spreekt een focus op de maatschappij die de jury graag beloont met de Kristalprijs.

Tweede en derde prijs

De tweede plaats is voor Schiphol. De luchthaven gaat in op een aantal zeer concrete dilemma’s en benoemt ook het standpunt van Schiphol zelf. Deze dilemma’s in op de positie die de luchthaven in de toekomst inneemt. De jury heeft bewondering voor de toegankelijke vormgeving en de manier waarop inzicht wordt geboden in het proces van waardecreatie. Hiervoor heeft Schiphol vorig jaar de innovatieprijs gewonnen. De NS komt op de derde plaats omdat er verantwoording wordt afgelegd over zaken die het afgelopen jaar niet goed zijn gegaan. Pijnlijke thema’s worden niet uit de weg gegaan. De Raden van Bestuur en  Commissarissen tonen zich in het verslag bewust van wat beter kan.

Meest innovatief

Heineken N.V. heeft dit jaar het meest innovatieve jaarverslag met haar model van waardecreatie.  Heineken specificeert waar het inkoopt en wat de geografische herkomst van de verschillende kapitalen is. Door ook te benoemen welke dilemma’s er spelen in landen met een hoog risico, onderscheidt de verslaggeving zich van andere verslagen.

Snelste stijger

De snelste stijger van de Transparantiebenchmark 2016 is het UMCG, met een stijging van de 197e naar de 79e positie, een stijging van 118 posities.

Lees het juryrapport met de volledige ranking.

De prijs voor maatschappelijke verslaggeving is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Ministerie van Economische Zaken. Met de Transparantiebenchmark en de Kristal wil het ministerie maatschappelijk verantwoorde verslaggeving breed stimuleren en verbeteren.

Bron: https://www.transparantiebenchmark.nl/nieuws/alliander-wint-kristalprijs


 • 0

Alternatief jaarverslag is toe aan regels


 • 0

Gemiddeld rapportcijfer jaarverslag beursgenoteerde ondernemingen 3,1

Uit het jaarlijkse onderzoek van Hogeschool Leiden naar transparantie in jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen blijkt dat bedrijven veel vertellen, maar weinig zeggen. Het gemiddelde rapportcijfer van de 72 ondernemingen is ook dit jaar weer met een 3,1 zwaar onvoldoende.

Het beperkte vermogen van het bedrijfsleven om relevante ontwikkelingen in de omgeving te vertalen naar concrete bedrijfsdoelstellingen, is volgens Piet Hein Coebergh, samensteller van het onderzoek, de belangrijkste reden dat veel organisaties een dikke onvoldoende scoren. Vorig jaar was het gemiddelde rapportcijfer een 3,3.

Nieuwe beoordelingscriteria

Doel van het Jaarverslagenonderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin (beursgenoteerde) ondernemingen in Nederland communiceren over hun strategie. In deze editie werden de jaarverslagen niet alleen meer beoordeeld op het communiceren van strategie. Ook communicatie over de thema’s duurzaamheid, innovatie & ondernemerschap, cultuur & diversiteit, klantbenadering, HRM, benchmarking en leiderschap & communicatie werd beoordeeld. De nieuwe beoordelingscriteria laten zien dat de meeste organisaties er inmiddels behoorlijk in slagen om hun bedrijfsstrategie te communiceren. Ook zijn ondernemingen steeds opener over hun duurzaamheidsbeleid. Het meest gesloten, dan wel onwetend, zijn bedrijven over hun omgeving.

Meest transparante onderneming

De onderneming die het meest transparant is in zijn jaarverslag is Randstad. De uitzendorganisatie komt met een rapportcijfer van 7,4 vanuit het niets in de top 10. Volgens de onderzoekers komt dit vooral door de gedetailleerde en brede kijk die de organisatie weergeeft op alle dimensies die dit onderzoek toetst.

Een andere opvallende stijger is ABN AMRO. De bank is sinds vorig jaar weer beursgenoteerd en komt nieuw binnen op de 2e plaats. Kruidenier Sligro klimt van de 26e naar de derde plaats. Accell stijgt zelfs 35 plaatsen, naar de tiende plek. De fietsenmaker scoort overigens wel een onvoldoende voor haar jaarverslag (5,2). De rest van de top 10 bevat grote ondernemingen die al jaren transparant communiceren: Akzo Nobel, DSM, KPN, ASML, Philips en PostNL.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl

Klik hier voor het verslag van Piet Hein Coebergh, Hogeschool Leiden: jaarverslagenonderzoek-2016-hogeschool-leiden


 • 0

Randstad wint Sijthoff-prijs 2016

Randstad heeft de jaarlijkse FD Henri Sijthoff-prijs gewonnen voor de beste financiële verslaglegging onder de belangrijkste beursfondsen. Het uitzendconcern gaat in het jaarverslag in op regionale ontwikkelingen, op big data en geeft inzicht in marktaandelen van zichzelf en de concurrentie. Onder meer hiermee onderscheidt Randstad zich van de andere aan het Damrak genoteerde AEX-fondsen.

Dit zegt de jury van de 62 jaar oude prijs van het Financieele Dagblad. Randstad laat volgens hen goed zien hoe het bedrijf omgaat met innovatie en hoe er waarde wordt gecreëerd. Het duurzaamheidsverslag is redelijk goed en de diversiteit van het personeel wordt per land vermeld.

Jaarverslag Sligro: toegankelijk en consistent

Bij de zogenoemde Midkap- en smallcapbeursfondsen is de groothandel in voeding Sligro de winnaar. Het jaarverslag is in helder Nederlands geschreven, is toegankelijk en consistent. De groothandel van de familie Slippens blijft weg van gezwollen taalgebruik, biedt een uitstekende concurrentieanalyse en geeft een goed overzicht van de sterke en zwakke punten van het bedrijf, aldus de jury.

Jaarverslag Alliander: bevat prima risicoverslag

Bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen sprong Alliander er volgens de jury uit. De netbeheerder en stroomtransporteur meldt veel over de verschillende belanghebbenden en de relaties die het bedrijf daarmee heeft. De Arnhemmers zetten keurig uiteen hoe de realisaties en de doelstellingen in de bedrijfsresultaten zich met elkaar verhouden. Het jaarverslag bevat ook een prima risicoverslag, waarbij Alliander in overzichtelijke modellen en schema’s laat zien welke risico’s het bedrijf loopt. De rol van de oprukkende digitalisering komt aan de orde en het jaarverslag bevat een klanttevredenheidsonderzoek, wat volgens de jury heel veel bedrijven zouden moeten vermelden

Juryleden

De jury bestaat uit oud-commissaris van Rabobank en Achmea Erik van de Merwe, hoogleraar externe verslaggeving Frans van der Wel en groepsdirecteur vermogensbeheer van Edmond de Rothschild, Roderick Munsters, die de prijs dinsdagavond uitreikten.

De juryleden zijn in het algemeen tevreden over de vooruitgang met zogenoemde ‘integrated reporting’. Ondernemingen geven hierbij in één geïntegreerd verslag aan hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, goed ondernemingsbestuur en bedrijfsprestaties waarde opleveren voor het bedrijf en voor de maatschappij. En dit voor de korte, middellange en lange termijn. De belangstelling hiervoor is de laatste jaren sterk toegenomen.

Van de Merwe memoreerde dat in de vijftien jaar dat hij in de jury zit, er ‘ook door de invloed van de FD Henri Sijthoffprijs’ veel meer transparantie is gekomen. Als voorbeeld noemde hij de banken, die nu allemaal aangeven wat hun rentegevoeligheid is, terwijl ze daar begin deze eeuw liever niets over zeiden.

Kritiek op vele pagina’s over beloningen top

Kritisch is de jury op de vele pagina’s over de beloningen van de top. De jury ziet liever een bondig remuneratieverslag. ‘De huidige aanpak leidt tot kwantitatieve onevenwichtigheid in de rapportages.’ De paragrafen over de raden van commissarissen zijn wel wat beter geworden, maar blijven toch nog te veel steken in een opsomming over de aanwezigheid bij vergaderingen. De jury wil meer lezen over de discussie met het bestuur.

In een jaarlijks onderzoek van Piet Hein Coebergh, lector aan de Hogeschool Leiden, komt Randstad ook als beste uit de bus met het rapportcijfer 7,4. Sligro is de beste Midkapper met een 6,6. Coebergh kijkt met een scorekaart naar de jaarverslagen, en kijkt dit jaar naar meer thema’s dan de vorige keren. Volgens hem geven bedrijven veel te weinig informatie over de dilemma’s en uitdagingen bij de uitvoering van hun strategische plannen.

Bron: https://fd.nl/ondernemen/1172482/randstad-wint-sijthoff-prijs

Klik hier voor het complete verslag: FD boekje-Henri-Sijthoff-prijs-2016


 • 0

Winaars De Transparantprijs 2016

Red een Kind is uitgeroepen tot het goede doel dat zijn publiek het beste informeert over maatschappelijke resultaten. De Transparant Prijs werd vanmiddag in de Haagse Nieuwe Kerk uitgereikt door juryvoorzitter Herman Wijffels. Red een Kind, een stichting die kansarme en kwetsbare kinderen in Afrika en Azië helpt, eindigde voor The Hunger Project, Simavi en Plan Nederland en ontvangt 50.000 euro.

Juryvoorzitter Wijffels steunt nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemingen

De Transparant Prijs geeft goede doelen en sociale ondernemingen een podium om hun impact in de samenleving te laten zien. Als zij transparant maken hoe hun maatschappelijke resultaten worden gerealiseerd, draagt dat bij aan vertrouwen. Volgens Herman Wijffels slagen organisaties daar steeds beter in. ‘Nederland mag trots zijn op de invloed die goede doelen en sociale ondernemingen hebben om deze wereld beter, meer rechtvaardig en duurzamer te maken. Nederland heeft goud in handen.’ Tony’s Chocolonely won De Transparant Prijs voor social enterprises (10.000 euro) en is volgens Wijffels ‘een voorbeeld van echt impact maken’.

Wijffels brak een lans voor sociale ondernemingen. ‘Zorg ervoor dat de relevantie van sociale ondernemingen erkend en gestimuleerd wordt met een eigen rechtsvorm met fiscale stimuleringsfaciliteiten. De slag naar verduurzaming van onze economie is te laat ingezet. Laten we snel aansluiting zoeken bij de kopgroep van landen die sociaal ondernemerschap stimuleren’. Daarnaast pleitte hij voor het behoud van de giftenaftrek die essentieel is om bij een terugtredende overheid het particulier initiatief te stimuleren.

Heifer wint De Transparant Prijs voor kleine goede doelen

Stichting Heifer, die zich inzet voor duurzame verbetering van voedselzekerheid en inkomens van kwetsbare boeren in ontwikkelingslanden, kreeg de prijs (15.000 euro) in de categorie kleine goede doelen.

Amref Flying Doctors wint Impactprijs met project Leap

De prijs (25.000 euro) voor meest impactvolle boegbeeldproject ging naar Amref Flying Doctors met het project ‘Leap’, een innovatief mobiel platform voor training van gezondheidsvrijwilligers in Afrika waardoor de toegang tot goede gezondheidszorg is verbeterd. Inmiddels zijn 3.000 gezondheidsvrijwilligers in Kenia op het platform aangesloten en succesvol getraind via hun mobiel.

Nieuwe erkenningsregeling

De Transparant Prijs is een initiatief van PwC. De Nationale Postcode Loterij stelt in totaal 100.000 euro beschikbaar voor de winnaars. In totaal deden 135 goede doelen en 13 sociale ondernemingen een gooi naar de prijs. De jury kijkt naar criteria als compliance, maatschappelijk resultaatverantwoording en communicatie. De criteria sluiten aan op de eisen van de erkenningsregeling voor goede doelen die sinds begin dit jaar van kracht is. Gemiddeld scoorde de top-100 net als vorig jaar een 7,2.

Bron: http://www.pwc.nl/nl/transparantprijs/nieuws/red-een-kind-wint-de-transparant-prijs-2016.html

Jaarverslag Stichting Red een Kind (2015)

Jaarverslag Heifer (2015)

 


 • 0

AEX-bedrijf kan voorbeeld nemen aan jaarverslag van niet-beursfondsen

Grote AEX-ondernemingen kunnen nog iets leren van de jaarverslagen van niet-beursgenoteerde bedrijven. Zij hebben door de bank genomen meer aandacht voor hun concurrenten, hun marktaandelen en de verschillen in prestaties met concurrenten (benchmarking).

Daarnaast wekken de vele pagina’s aan beloningsparagrafen over wat de top van het bedrijf jaarlijks verdient met daarbij de bonussen, en de beloning in aandelen of opties inmiddels eerder ergernis op dan tevredenheid over de openheid.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de jury van de FD Henri Sijthoff-prijs, de jaarlijkse prijs van het FD voor de beste financiële verslaggeving door beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven.

Het wachten is op een bondig zogenoemd remuneratieverslag van slechts enkele pagina’s, wat maar bij uitzondering in het Nederlandse bedrijvenlandschap voorkomt. De huidige aanpak leidt tot kwantitatieve onevenwichtigheid in de rapportages, constateren de drie juryleden: oud-Rabobank-commissaris Erik van de Merwe, topman van de vermogenstak van familiebedrijf Edmond de Rothschild Roderick Munsters en hoogleraar externe verslaggeving Frans van der Wel.

AEX-bestuurders blijven vaak steken in het slechts melden van het financiële reilen en zeilen

Klanttevredenheid

Ook stellen zij vast dat AEX-bestuurders in hun jaarverslagen te vaak blijven steken in het alleen maar melden van het financiële reilen en zeilen van hun eigen ondernemingen en de impact op de maatschappij.

Het is bijvoorbeeld nog zoeken naar overzichten van concurrenten en hun marktaandelen en de verhouding tot vergelijkbare bedrijven (benchmarking). Klanttevredenheidsonderzoeken en ook rapporten over de tevredenheid van het personeel zouden tot het standaardrepertoire in de jaarverslagen moeten behoren, maar dat blijkt in de praktijk niet zo.

Persoonlijk voorwoord

De drie genomineerden in de categorie AEX — ING, AkzoNobel en Randstad — maken op deze punten goede sier met hun jaarverslagen over 2015. Zo gaat ING uitdrukkelijk in op innovatie en ‘disruptors’ in de financiële sector, waar zogenoemde fintechbedrijven in opmars zijn.

AkzoNobel laat goed zien wat het doet voor de samenleving, terwijl Randstad een uitgebreid overzicht geeft van de landen waar de uitzendorganisatie actief is.

Verder vinden de juryleden het prettig dat er meer aandacht is voor een persoonlijk voorwoord door de ceo. Dat moet echter geen promotiepraat worden, want ook tegenslagen zouden eerlijk moeten worden gemeld. Sommige kleinere bedrijven doen dat al wel.

Zo prijst de jury in de categorie ‘overig’ Fugro. De bodemonderzoeker besteedt ruim aandacht aan de problemen in de olie- en gasindustrie. Andere genomineerden in de categorie ‘overig’ zijn: PostNL, Sligro en TKH Group. PostNL geeft een goed inzicht in de marktontwikkelingen en de belangrijkste bedreigingen. Supermarktketen en groothandel Sligro munt uit door een goed marktoverzicht en techbedrijf TKH Group is helder over de vier kerntechnologieën, aldus het juryrapport.

Waardering

Spoorbedrijf NS (categorie ‘niet-beursgenoteerd’) doet uitgebreid verslag van onder meer de affaire met de aanbesteding van busvervoer in Zuid-Limburg en de parlementaire enquête naar de snelle trein Fyra. Daarvoor is waardering bij de juryleden. Netbeheerder Alliander, de andere genomineerde in de categorie ‘niet-beursgenoteerd’ meldt veel over de stakeholders.

Ook is er waardering voor ‘integrated reporting’. Daarbij maakt een bedrijf inzichtelijk hoe duurzaam het bezig is en hoe strategie en goed ondernemingsbestuur maatschappelijke waarde opleveren.

Bij het hoofdstuk over de commissarissen signaleerden de juryleden een lichte verbetering. In de beste gevallen komen ook discussiepunten en opmerkingen van de externe accountant over de kwaliteit van de organisatie — de zogenoemde managementletter — aan de orde.

In de slechtste gevallen blijft het betrokken hoofdstuk beperkt tot een opsomming over de aanwezigheid van de commissarissen bij de vergaderingen en de mate waarin wordt voldaan aan de eisen van goed ondernemingsbestuur.

De jury heeft negen ondernemingen genomineerd voor de prijzen in de drie categorieën (zie de tabel). Op 25 oktober worden de winnaars bekendgemaakt.

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1168929/aex-bedrijf-kan-voorbeeld-nemen-aan-jaarverslagvan-niet-beursfondsen


 • 0

Onderwijsbesturen hebben meer aandacht voor hun toekomstperspectief

Het percentage besturen dat in hun jaarverslag cijfers opneemt over de ontwikkeling van de leerlingaantallen, de personeelsformatie en de financiële positie is gestegen van 80 procent over 2013 naar meer dan 95 procent over 2014. Uit een inhoudelijke beoordeling van toelichtingen in het jaarverslag, blijkt echter dat de continuïteitsparagrafen nog lang niet altijd aan de vereiste kwaliteit voldoen. Dat blijkt uit het rapport ‘Naar een versterking van het toekomstperspectief in jaarverslagen van de Inspectie van het Onderwijs. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie verrichte een onderzoek naar de aanwezigheid van zogenoemde ‘continuïteitsparagrafen’ in de jaarverslagen over 2014. De inspectie constateert dat de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf nog versterkt moet worden. Zo zijn meerjarenbegrotingen nog niet altijd beleidsrijk. Daarmee hebben ze nauwelijks of geen toegevoegde waarde. En als er veel onzekere factoren zijn, bijvoorbeeld bij verwachte krimp, wil de inspectie dat er meer informatie wordt vermeld over de aanpak van het bestuur.

De continuïteitsparagraaf is geen doel op zich. Het geeft een beeld over de strategische keuzes die het bestuur maakt en de financiële effecten daarvan op de langere termijn. Het levert de raad van toezicht, de medezeggenschap en andere belanghebbenden materiaal op om daarover in gesprek te gaan met de bestuurder. De inspectie verrichte een verdiepend onderzoek onder zestien besturen om interne processen voor de totstandkoming van de continuïteitsparagrafen in beeld te brengen. De uitkomsten hiervan zijn ook te vinden in het inspectierapport.

De inhoudelijke kwaliteit van de continuïteitsparagraaf behoort een goed beeld te geven van zowel het toekomstperspectief als van de bestuurskracht. Bestuurders kunnen hierin aan hun interne en externe stakeholders laten zien hoe zij sturen en hoe zij grip houden op toekomstige ontwikkelingen. Strategische keuzes en een visie op toekomstige ontwikkelingen komen idealiter tot stand in een goed samenspel met belanghebbenden. Het is belangrijk dat de voorschriften rond de continuïteitsparagraaf voor iedereen bekend en helder zijn. Daarover gaat de inspectie in gesprek met onderwijskoepels, accountants en het ministerie.

Schoolbesturen zijn sinds 2013 verplicht om een zogenoemde continuïteitsparagraaf op te nemen in hun jaarverslag. Daarin wordt een driejarige doorkijk gegeven over de financiële ontwikkelingen. Dan gaat het om de vraag of het schoolbestuur goede sturing heeft ingericht, en in de nabije toekomst beschikt over voldoende financiële middelen om de voortgang van het onderwijs en de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Bron: Redactie Nationale Onderwijsgids


 • -

‘Pensioenfonds moet inzetten op compacte jaarverslaggeving’

Het jaarverslag is bij veel pensioenfondsen een omvangrijk boekwerk geworden, maar dat komt de leesbaarheid en toegankelijkheid niet ten goede. Pensioenfondsen zouden moet inzetten op compacte en relevante verslaggeving om te voorkomen dat lezers door de bomen het bos niet meer zien.

Dit stellen Peter Smit en Wilfred Kevelam, accountants bij KPMG Financial Services.

De meeste pensioenfondsen erkennen het probleem van te dikke jaarverslagen. Een meerderheid ziet de vigerende verslaggevingsregels echter als belangrijkste obstakel om dit probleem te tackelen. Maar volgens Smit en Kevelam zijn er binnen de huidige verslaggevingsregels wel degelijk mogelijkheden om de omvang van de verslaggeving te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit hiervan te verhogen. De voorschriften met betrekking tot de vorm en inhoud van de jaarrekening zelf zijn vrij strak voorgeschreven door de verslaggevingsregels. Binnen de kaders voor het bestuursverslag is echter meer ruimte voor eigen invulling. Hier valt volgens de KPMG-accountants de grootste winst te behalen:

 • Verwoord de belangrijkste kernpunten van het bestuursbeleid en de gevolgen hiervan in een management summary. Deze samenvatting stelt lezers in staat om, samen met een cijfermatig meerjarenoverzicht, snel een goed beeld van de belangrijkste ontwikkelingen en financiële positie van het fonds te vormen. In de verdere uitwerking kunnen algemene economische en politieke bespiegelingen tot een minimum worden beperkt. Belangrijker is te beschrijven wat de concrete gevolgen voor het betreffende fonds zijn.
 • Pas het zogenaamde materialiteitsbeginsel, dat is opgenomen in de verslaggevingsregels, effectief toe. Zaken die van geringe betekenis zijn voor het pensioenfonds hoeven niet of in mindere mate benoemd en toegelicht te worden in het jaarverslag.
 • Vermijd gemeenplaatsen en formuleer pensioenfonds specifiek en in begrijpelijke taal. Schrap algemene economische en politieke bespiegelingen. Door alleen de relevante ontwikkelingen te benoemen inclusief de concrete effecten op het eigen pensioenfonds worden verslagen compacter en leesbaarder.
 • Maak gebruik van duidelijke en informatieve tabellen en grafische weergaven. Dit zorgt ervoor dat tekstuele beschrijvingen beperkt kunnen worden. Infographics zijn informatief en prettig leesbaar. Soms zegt één figuur inderdaad meer dan honderd woorden.

Bron: http://accountantweek.nl/artikel/pensioenfonds-moet-inzetten-op-compacte-jaarverslaggeving


 • -

Atrium, Eurocommercial Properties, NSI, Vastned en Wereldhave winnen 2016 EPRA Gold Award

Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan beursgenoteerde vastgoedondernemingen die het best invulling hebben gegeven aan de Best Practice Recommendations (BPR) van EPRA, die ten doel hebben de transparantie en consistentie van de financiële rapportage te verhogen.

Klik hier voor het gehele rapport (Engelstalig): http://www.epra.com/media/Deloitte_EPRA_BPR_2016_survey_report_1473322873221.pdf