Monthly Archives: mei 2016

Verslaggeving teveel gericht op korte termijn

KPMG concludeert in het tweede jaaroverzicht van trends in de verslaggeving dat jaarverslagen in hun rapportage over prestaties, strategische vergezichten en risicoweging teveel gericht zijn op korte termijn financiële doelstellingen – en dat daardoor de informatieverstrekking aan beleggers tekortschiet.

KPMG onderzocht 270 jaarverslagen van grote beursgenoteerde ondernemingen in 16 landen. 44% daarvan bleek nauwelijks meer te vertellen dan wat de betreffende opsteller op de korte termijn van plan was of verwachtte.

Het rapport noemt 6 terreinen waarop verbetering mogelijk en noodzakelijk is – waaronder de kwantiteit van de informatie de relevantie ervan, een langere-termijnvisie, de key operation indicatoren (KPIs) die van belang zijn voor de strategie , oppervlakkige analyses en meer aandacht voor de risico’s waar de onderneming rekening mee houdt of in elk geval voorziet.

Het is belangrijk dat jaarverslagen zich niet beperken tot een beschrijving van wat al geweest en achter de rug is, stelt KPMG. Bijna de helft van onderzochte jaarverslagen geeft alleen oude financiële data, en slechts 14% spreekt ook over de (te volgen) strategie. Nog steeds zijn de meeste (gemiddeld 204 pagina’s dik) te breedsprakig en weinig to-the-point, daar zou ook verandering in moeten komen.

Slechts 9% geeft een 5 jaar bestrijkend historisch overzicht van de (financiële) prestaties; beter ware het om een relevante set KPI’s te volgen en die ook naar de toekomst uit te werken. Zelfs als in de jaarverslagen het onderwerp ‘strategie’ aan de orde kwam, dan nog ging het meestal op strategische overwegingen met een nabije horizon en vooral ‘laaghangend fruit’. Over structurele aspecten als de klantervaring of reputatiemanagement wordt slechts zelden gesproken.

Mark Vaessen, global head of IFRS bij KPMG International zegt het zo: ‘Financiële informatie alleen is niet genoeg voor beleggers en analisten. Het is ook belangrijk om een indruk te krijgen van de algehele gezondheid van de organisatie, van de groeipotentie en de duurzaamheid van de (goede) financiële resultaten van dat jaar.

Bron: http://financieel-management.nl/artikel/verslaggeving-teveel-gericht-op-korte-termijn

Het originele artikel van KPMG

The KPMG Survey of Business Reporting, second edition