Monthly Archives: juli 2016

PwC ondertekent als eerste digitaal jaarrekening via SBR

PwC heeft op 8 juli jl. als eerste accountantskantoor een digitale jaarrekening en accountantsverklaring digitaal ondertekend. Wooncompagnie uit Hoorn heeft deze jaarrekening vervolgens succesvol gedeponeerd bij de Autoriteit Woningcorporaties. Dit is een primeur en belangrijke stap in de ontwikkeling van Standard Business Reporting (SBR), aldus het accountantskantoor.

Intensieve samenwerking

Aan de digitaal getekende jaarrekening en accountantsverklaring is hard gewerkt door Wooncompagnie, softwareleveranciers SKARP, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Autoriteit Woningcorporaties en PwC. PwC heeft de accountantsverklaring digitaal ondertekend met een NBA-beroepscertificaat, daarbij ondersteund door softwareleverancier Creaim.

Professionalisering

Door de grote diversiteit aan verantwoordingsrapportages die woningcorporaties moeten opleveren, is in de woningcorporatiesector sterke behoefte aan gestandaardiseerde, gestructureerde en geautomatiseerde uitwisseling van informatie. SBR draagt hierdoor bij aan verdere professionalisering van de sector.

Pilot

De aanlevering van deze jaarrekening is onderdeel van de pilot SBR voor woningcorporaties. Gedurende de komende weken leveren ook de andere pilotdeelnemers een jaarrekening met een digitaal getekende accountantsverklaring aan. Hierna wordt de pilot geëvalueerd. Bij een positief resultaat wordt de implementatie van SBR binnen het corporatiedomein op termijn uitgebreid naar andere verantwoordingsrapportages.

SBR

SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige gegevens tussen partijen in rapportageketens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van open (inter)nationale standaarden om efficiënter en effectiever te kunnen rapporteren. SBR zal gefaseerd worden ingevoerd tussen 2016 en 2019 voor jaarverantwoordingen, zowel in de publieke als private sector. Voor accountants biedt SBR vele mogelijkheden tot innovatie; PwC onderzoekt dit actief en werkt aan het ontwikkelen van de randvoorwaarden hiervoor.

Bron: http://www.accountancyvanmorgen.nl/2016/07/21/pwc-ondertekent-als-eerste-digitaal-jaarrekening-sbr/


Avans komt als eerste hogeronderwijsinstelling met integraal jaarverslag

Avans Hogeschool heeft vrijdag een integraal jaarverslag uitgebracht, naar eigen zeggen als eerste hogeronderwijsinstelling in Nederland.

Basis voor het integrale jaarverslag is het raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC), dat is ontwikkeld door beursgenoteerde bedrijven. In het jaarverslag koppelt Avans al haar activiteiten aan zes pijlers: financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal/netwerk en kapitaal.

“Een traditioneel jaarverslag legt vooral de nadruk op de financiële prestaties van een onderneming, waarbij het management verantwoording aflegt over hoe de onderneming tot die financiële prestaties is gekomen. Een onderwijsinstelling zorgt voor een verantwoord financieel beleid maar heeft geen winstoogmerk. De geldstroom is van minder belang dan in het bedrijfsleven. Juist het maatschappelijk rendement is een onderbouwing van het bestaansrecht van Avans. Met dit integraal jaarverslag laten we zien wat onze andere waarden zijn”, zegt de opsteller van het jaarverslag Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance and Accounting bij Avans.

Het jaarverslag belicht een breed scala aan onderwerpen, variërend van successen tot doelstellingen die Avans nog niet wist te behalen. Bijvoorbeeld de prestatieafspraak om uitval onder studenten verder terug te dringen. Andere thema’s die in het jaarverslag aan bod komen zijn medezeggenschap, het behalen van duurzaamheidscertificering voor alle opleidingen van Avans en voorbeelden van projecten, waarin studenten en medewerkers hun verbinding met de praktijk tonen.

Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2016/7/avans-komt-met-integraal-jaarverslag/