Advies

Een jaarverslag dat bij jouw organisatie past

Wanneer je een jaarverslag gaat maken sta je ieder jaar opnieuw voor een hoop vragen en keuzes. Het start met de functie van het jaarverslag. Is het een veredelde checklist, enkel bedoeld voor de archieven, of wil je met het verslag aan medewerkers, investeerders en andere belanghebbenden laten zien wat jouw organisatie wil betekenen, wat jullie dit jaar op dit vlak hebben bereikt en welke stappen jullie de komende jaren hopen te gaan maken?

Ik adviseer graag bij het maken van keuzes en/of het opstellen van een compleet plan van aanpak. Mijn werkwijze is concreet en realistisch. Ik houd hierbij rekening met jouw wensen, de wet- en regelgeving, de doelgroep, de beschikbare mensen en middelen en het budget.

Naast advies of een compleet Plan van Aanpak kan je bij mij ook terecht voor:

NB: Mijn adviezen en werkzaamheden zijn gericht op de inhoud van het bestuursverslag en de procesbegeleiding m.b.t. de vormgeving en productie van het complete document. Voor inhoudelijke vragen en adviezen m.b.t. de jaarrekening kan je terecht bij je eigen accountant.