Coaching

Zelf doen met een steun in de rug

Loop je vaak tegen dezelfde problemen aan en wil je graag tips hoe je het jaarverslagproces soepeler kan laten verlopen? In dat geval kan ik als coach aan de zijlijn adviseren en (indien nodig) bijsturen. Een coachingstraject kan o.a. gericht zijn op:

  • inhoud: samen met de projectleider onderzoeken van de mogelijkheden en kansen om het jaarverslag meer diepgang te geven (inclusief praktische tips m.b.t. redactieplan)
  • planning: samen met de projectleider de mijlpalen, knelpunten en aandachtspunten vaststellen die helpen het proces soepeler te laten verlopen (inclusief praktische tips t.a.v. projectplanning)
  • workflow: samen met de projectleider in kaart brengen wie wanneer welke teksten moet lezen c.q. goedkeuren en op basis hiervan bepalen wat de ideale workflow is (inclusief praktische tips t.a.v. projectplanning, verwerken van feedback etc.)
  • aansturing: samen met de projectleider en de proceseigenaar/eindverantwoordelijke (sub)teams samenstellen, de projectleider adviseren m.b.t. het functioneel aansturen van deze teams, borgen van afspraken, samenwerken met externe partijen etc. (inclusief praktische tips t.a.v. vergaderschema’s, projectadministratie etc.)

Een coachingstraject zal bestaan uit één of meerdere startgesprekken waarbij we de belangrijkste knelpunten vaststellen, diverse vervolgafspraken en een evaluatiemoment. Coaching kan op basis van een vaste planning (bijvoorbeeld 2 uur per 2 weken) en/of ad-hoc (wanneer directe ondersteuning nodig is).

Het coachingstraject is in principe bedoeld voor 1-op-1 gesprekken. Wanneer jullie meerdere collega’s willen trainen in het maken van jaarverslagen is een (serie) workshop(s) een effectief startpunt.