Tekst & redactie

Gevoel voor de context, oog voor de details

Vrijwel iedere schrijf- en redigeeropdracht voor een nieuwe klant start ik met een (kort) profileringsgesprek. Door jullie in eigen woorden te laten vertellen wat de bijzondere meerwaarde van jullie organisatie is, krijg ik een scherper beeld van de identiteit en strategie, en daarmee de context waarbinnen ik de teksten ga schrijven of redigeren. Een kleine investering die zich meestal snel terugverdient. Want doordat ik weet waar het in de essentie om draait zijn mijn teksten vaak direct raak.

Met mijn brede achtergrond op het gebied van corporate communicatie en corporate reporting ligt mijn grootste kracht in het schrijven, structureren en redigeren van

 • jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen, persberichten en financiële/strategische (beleids)teksten
 • teksten voor websites
 • teksten voor nieuwsbrieven, brochures en folders

Tekstschrijven: gevoel voor de context

Heldere en betekenisvolle teksten zijn mijn oogmerk; foutloos en makkelijk leesbaar zijn de vanzelfsprekende basisvoorwaarden. Mijn wortels liggen in financieel-strategisch schrijfwerk, waarbij ik tracht weg te blijven van jargon, ‘corporate lingo’ en containerbegrippen. Mijn doel is de teksten in een betekenisvolle context te plaatsen, waarbij voor de lezer niet alleen duidelijk is wat er wordt bedoeld, maar ook hoe het past in het grotere geheel.


Redactie: oog voor de details

Mijn redactionele werkzaamheden zijn in verschillende categorieën onder te brengen en sterk afhankelijk van de staat van de tekst.

 • Proeflezen / tekstcorrectie: nakijken van een tekst op taalfouten. De brontekst blijft inhoudelijk ongemoeid en wordt alleen gecorrigeerd op onjuiste spelling en grammaticale fouten. Bij twijfel over de juistheid, dubbelzinnigheden of praktisch onleesbare teksten zal ik een aantekening maken, indien mogelijk met een alternatief tekstvoorstel.
  Bij het proeflezen/corrigeren zet ik feitelijk de laatste puntjes op de i; dit kost relatief weinig tijd.
 • Bewerken: corrigeren van taalfouten, zinsconstructies, consistentie en opbouw van de tekst. Wanneer niet alle teksten direct prettig leesbaar of duidelijk zijn zal de brontekst niet alleen op taalniveau worden aangepakt, maar ook stijl en structuur.
  Redactie van dit soort teksten vraagt meer aandacht en tijd.
 • Herschrijven: samenstellen van een nieuwe tekst op basis van verschillende bronteksten. Wanneer verschillende auteurs een bijdrage hebben geleverd aan bijvoorbeeld een nieuwsbrief of website, neem ik de bronteksten als basis voor een compleet nieuwe tekst.
  Dit is de meest uitgebreide vorm van tekstredactie (feitelijk tekstschrijven).