Workshops

Het jaarverslag als teamproces

Wanneer je besluit meer aandacht te geven aan de kwaliteit van het jaarverslag en/of het soepeler laten verlopen van het interne productieproces kan ik een workshop op maat voor jullie samenstellen.

Aan deze workshops kunnen meerdere collega’s vanuit verschillende vakdisciplines aanschuiven, waarbij gezamenlijk wordt meegedacht over de rol van het jaarverslag binnen de organisatie.

Een dergelijke workshop kan gaan over de grote lijnen:

 • Wat is de functie van het jaarverslag?
 • Wat moet er in een jaarverslag staan (regelgeving)?
 • Wie is er betrokken bij het maken van een jaarverslag (intern en extern)?
 • Wat betekent geïntegreerde jaarverslaglegging?
 • Wat doen andere bedrijven in onze branche?
 • Wat zijn de best practices?
 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten (planning, workflow etc)?

Maar het kan ook meer in detail (met veel interactieve werkvormen):

 • Wat is het doel van ons jaarverslag en wanneer hebben we dit doel bereikt?
 • Wie is de doelgroep en wat willen zij van ons weten?
 • Wat zijn de (strategische) kernboodschappen die we in het verslag willen verwerken?
 • Hoe kunnen wij toewerken naar een meer geïntegreerde verslaglegging?
 • Welke verschijningsvorm past het beste bij ons jaarverslag (drukwerk/online)?
 • Hoe werken we dit uit in een redactieplan?
 • Wie hebben we nodig en hoe verdelen we de taken en verantwoordelijkheden?
 • Wat zijn de belangrijkste mijlpalen?
 • Wie moet teksten beoordelen, hoe verwerken we de feedback en wie geeft de goedkeuring (workflow)?
 • Welke externe partijen hebben we nodig en hoe willen we met hen samenwerken?
 • Wat zijn onze belangrijkste valkuilen in het proces en hoe kunnen we dit pro-actief aanpakken?
 • Wanneer hebben we ons doel bereikt?

Voor individuele begeleiding van bijvoorbeeld de projectleider of interne communicatieadviseur bied ik een 1-op-1 coachingstraject aan.