Monthly Archives: oktober 2016

  • 14

Gemiddeld rapportcijfer jaarverslag beursgenoteerde ondernemingen 3,1

Uit het jaarlijkse onderzoek van Hogeschool Leiden naar transparantie in jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen blijkt dat bedrijven veel vertellen, maar weinig zeggen. Het gemiddelde rapportcijfer van de 72 ondernemingen is ook dit jaar weer met een 3,1 zwaar onvoldoende.

Het beperkte vermogen van het bedrijfsleven om relevante ontwikkelingen in de omgeving te vertalen naar concrete bedrijfsdoelstellingen, is volgens Piet Hein Coebergh, samensteller van het onderzoek, de belangrijkste reden dat veel organisaties een dikke onvoldoende scoren. Vorig jaar was het gemiddelde rapportcijfer een 3,3.

Nieuwe beoordelingscriteria

Doel van het Jaarverslagenonderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin (beursgenoteerde) ondernemingen in Nederland communiceren over hun strategie. In deze editie werden de jaarverslagen niet alleen meer beoordeeld op het communiceren van strategie. Ook communicatie over de thema’s duurzaamheid, innovatie & ondernemerschap, cultuur & diversiteit, klantbenadering, HRM, benchmarking en leiderschap & communicatie werd beoordeeld. De nieuwe beoordelingscriteria laten zien dat de meeste organisaties er inmiddels behoorlijk in slagen om hun bedrijfsstrategie te communiceren. Ook zijn ondernemingen steeds opener over hun duurzaamheidsbeleid. Het meest gesloten, dan wel onwetend, zijn bedrijven over hun omgeving.

Meest transparante onderneming

De onderneming die het meest transparant is in zijn jaarverslag is Randstad. De uitzendorganisatie komt met een rapportcijfer van 7,4 vanuit het niets in de top 10. Volgens de onderzoekers komt dit vooral door de gedetailleerde en brede kijk die de organisatie weergeeft op alle dimensies die dit onderzoek toetst.

Een andere opvallende stijger is ABN AMRO. De bank is sinds vorig jaar weer beursgenoteerd en komt nieuw binnen op de 2e plaats. Kruidenier Sligro klimt van de 26e naar de derde plaats. Accell stijgt zelfs 35 plaatsen, naar de tiende plek. De fietsenmaker scoort overigens wel een onvoldoende voor haar jaarverslag (5,2). De rest van de top 10 bevat grote ondernemingen die al jaren transparant communiceren: Akzo Nobel, DSM, KPN, ASML, Philips en PostNL.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl

Klik hier voor het verslag van Piet Hein Coebergh, Hogeschool Leiden: jaarverslagenonderzoek-2016-hogeschool-leiden


  • 8

Randstad wint Sijthoff-prijs 2016

Randstad heeft de jaarlijkse FD Henri Sijthoff-prijs gewonnen voor de beste financiële verslaglegging onder de belangrijkste beursfondsen. Het uitzendconcern gaat in het jaarverslag in op regionale ontwikkelingen, op big data en geeft inzicht in marktaandelen van zichzelf en de concurrentie. Onder meer hiermee onderscheidt Randstad zich van de andere aan het Damrak genoteerde AEX-fondsen.

Dit zegt de jury van de 62 jaar oude prijs van het Financieele Dagblad. Randstad laat volgens hen goed zien hoe het bedrijf omgaat met innovatie en hoe er waarde wordt gecreëerd. Het duurzaamheidsverslag is redelijk goed en de diversiteit van het personeel wordt per land vermeld.

Jaarverslag Sligro: toegankelijk en consistent

Bij de zogenoemde Midkap- en smallcapbeursfondsen is de groothandel in voeding Sligro de winnaar. Het jaarverslag is in helder Nederlands geschreven, is toegankelijk en consistent. De groothandel van de familie Slippens blijft weg van gezwollen taalgebruik, biedt een uitstekende concurrentieanalyse en geeft een goed overzicht van de sterke en zwakke punten van het bedrijf, aldus de jury.

Jaarverslag Alliander: bevat prima risicoverslag

Bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen sprong Alliander er volgens de jury uit. De netbeheerder en stroomtransporteur meldt veel over de verschillende belanghebbenden en de relaties die het bedrijf daarmee heeft. De Arnhemmers zetten keurig uiteen hoe de realisaties en de doelstellingen in de bedrijfsresultaten zich met elkaar verhouden. Het jaarverslag bevat ook een prima risicoverslag, waarbij Alliander in overzichtelijke modellen en schema’s laat zien welke risico’s het bedrijf loopt. De rol van de oprukkende digitalisering komt aan de orde en het jaarverslag bevat een klanttevredenheidsonderzoek, wat volgens de jury heel veel bedrijven zouden moeten vermelden

Juryleden

De jury bestaat uit oud-commissaris van Rabobank en Achmea Erik van de Merwe, hoogleraar externe verslaggeving Frans van der Wel en groepsdirecteur vermogensbeheer van Edmond de Rothschild, Roderick Munsters, die de prijs dinsdagavond uitreikten.

De juryleden zijn in het algemeen tevreden over de vooruitgang met zogenoemde ‘integrated reporting’. Ondernemingen geven hierbij in één geïntegreerd verslag aan hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, goed ondernemingsbestuur en bedrijfsprestaties waarde opleveren voor het bedrijf en voor de maatschappij. En dit voor de korte, middellange en lange termijn. De belangstelling hiervoor is de laatste jaren sterk toegenomen.

Van de Merwe memoreerde dat in de vijftien jaar dat hij in de jury zit, er ‘ook door de invloed van de FD Henri Sijthoffprijs’ veel meer transparantie is gekomen. Als voorbeeld noemde hij de banken, die nu allemaal aangeven wat hun rentegevoeligheid is, terwijl ze daar begin deze eeuw liever niets over zeiden.

Kritiek op vele pagina’s over beloningen top

Kritisch is de jury op de vele pagina’s over de beloningen van de top. De jury ziet liever een bondig remuneratieverslag. ‘De huidige aanpak leidt tot kwantitatieve onevenwichtigheid in de rapportages.’ De paragrafen over de raden van commissarissen zijn wel wat beter geworden, maar blijven toch nog te veel steken in een opsomming over de aanwezigheid bij vergaderingen. De jury wil meer lezen over de discussie met het bestuur.

In een jaarlijks onderzoek van Piet Hein Coebergh, lector aan de Hogeschool Leiden, komt Randstad ook als beste uit de bus met het rapportcijfer 7,4. Sligro is de beste Midkapper met een 6,6. Coebergh kijkt met een scorekaart naar de jaarverslagen, en kijkt dit jaar naar meer thema’s dan de vorige keren. Volgens hem geven bedrijven veel te weinig informatie over de dilemma’s en uitdagingen bij de uitvoering van hun strategische plannen.

Bron: https://fd.nl/ondernemen/1172482/randstad-wint-sijthoff-prijs

Klik hier voor het complete verslag: FD boekje-Henri-Sijthoff-prijs-2016